Liệu Roxy Việt Nam có “sống sót” khi bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục?

30-09-2019 10:13:53+07:00
30/09/2019 10:13 5
  •  

Liệu Roxy Việt Nam có “sống sót” khi bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục?

CTCP Roxy Việt Nam vừa công bố BCTC năm tài chính 2018-2019 (niên độ 01/07-30/06) có nhiều giao dịch nhập nhằng với cổ đông lớn là Roxy Assets Limited. Kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ, đồng thời nghi vấn đáng kể tới khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty.

Trong niên độ 2018-2019, doanh thu của Công ty đến từ các mảng dịch vụ phòng (chiếm 67%), dịch vụ ăn uống, dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng và các dịch vụ khác. Theo đó, doanh thu thuần của Công ty đạt 152.2 tỷ đồng, giảm 4.2%so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 10.7%, lên hơn 37 tỷ đồng.

Công ty đã giảm lỗ lũy kế còn 187 tỷ đồng. Song, thời điểm cuối niên độ tài chính, Roxy Việt Nam vẫn còn bị âm vốn chủ.

Kết quả kinh doanh của Roxy Việt Nam

Mặc dù là tín hiệu tín cực, tuy nhiên kiểm toán viên nghi vấn đáng kể tới khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty bởi con số lỗ lũy kế vẫn còn quá lớn, cộng với việc thâm hụt vốn lưu động, đồng thời có nghĩa vụ hoàn trả một phần khoản vay dài hạn (27.2 tỷ đồng) từ ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) trong 1 năm tiếp theo.

Đứng trước vấn đề này, Công ty cho hay, khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc tiếp tục hỗ trợ tài chính từ cổ đông và cuối cùng là phụ thuộc vào sự thành công của các hoạt động trong tương lai. Các cổ đông chính cũng đã đảm bảo sẽ hỗ trợ tài chính cần thiết để công ty có thể tiếp tục hoạt động trong năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2020.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra cơ sở ý kiến ngoại trừ về khoản phải thu ngắn hạn khác từ Công ty Roxy Assets Limited (là cổ đông lớn sở hữu 36% vốn Roxy Việt Nam). Đây là khoản tiền mà Roxy Việt Nam đã trả hộ cho cổ đông của mình tiền thuê đất và các khoản phí khác.

Khoản phải thu này không có đảm bảo và cũng không có lãi suất. Tổng số tiền trả hộ trong năm là 4.28 tỷ đồng và số dư phải thu lũy kế tại ngày 30/06/2019 là 27.57 tỷ đồng. Ban kiểm toán cho biết giao dịch nêu trên chưa phù hợp với quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Tại ngày lập báo cáo, ban Giám đốc Công ty cho biết đang trong quá trình thảo luận với cổ đông để giải quyết khoản phải thu này.

Ngoài ra, trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty có xuất hiện tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh trị giá 97.3 tỷ đồng cũng liên quan đến Roxy Assets Limited.

Thực tế, Roxy Assets Limited đã chuyển nhượng 1,304,883 phần cổ phần Roxy Việt Nam cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng do CTCP Roxy Việt Nam có trách nhiệm nhận hộ.

Việc chuyển nhượng cũng làm cơ cấu cổ đông của Công ty cũng đã có sự thay đổi tương ứng. Roxy Assets Limited giảm tỷ lệ sở hữu còn 36%, đồng thời Đầu tư Bất động sản Phú Cường chính thức trở thành cổ đông lớn của Roxy Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 9%.

Ngoài ra, việc thu hộ là 97.3 tỷ đồng cho cổ đông lớn cũng giúp thì tổng tài sản của Roxy Việt Nam tăng lên 230.3 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm.

Được thành lập năm 1993 dưới hình thức công ty liên doanh, đến 2015 thì chuyển sang hình thức CTCP với tên CTCP Roxy Việt Nam. Tháng 12/2016, Công ty lên sàn UPCoM mã RVN - ngành nghề kinh doanh chủ yếu là dịch vụ khách sạn và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên đến ngày 05/09/2019 Công ty đã chuyển từ sàn UPCoM sang thị trường đại chúng chưa niêm yết.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang