LMH muốn mở “room” ngoại 100%

17-09-2019 13:27:00+07:00
17/09/2019 13:27 0
  •  

LMH muốn mở “room” ngoại 100%

CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH) sẽ xin ý kiến cổ đông để mở “room” ngoại 100%, sau gần một năm lên sàn chứng khoán.

Theo Nghị quyết công bố ngày 12/09, HĐQT LMH thống nhất sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Theo đó, LMH dự kiến sẽ loại bỏ và điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty để thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 100% vốn điều lệ. LMH cho biết, các ngành nghề kinh doanh cụ thể sẽ được HĐQT gửi tài liệu khi xin ý kiến.

Ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản là ngày 30/09/2019. Thời gian tổ chức lấy ý kiến sẽ từ 03/10-12/11/2019.

Ngoài ra, HĐQT LMH cũng thông qua việc giảm vốn điều lệ tại công ty con là CTCP Landmark Energy (LME) từ 100 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng, nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của LME. Ban lãnh đạo LMH cũng quyết định cử ông Đoàn Thế Linh làm người đại diện vốn góp tại LME.

LMH giảm vốn điều lệ tại công ty con LME
Nguồn: Nghị quyết HĐQT của LMH

Thừa Vân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang