MBB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27-09-2019 16:06:00+07:00
27/09/2019 16:06 0
  •  

MBB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190927_20190927 - MBB - Bao cao ket qua phat hanh tra co tuc va thay doi so luong dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang