NamABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 3,890 tỷ đồng

26-09-2019 10:47:47+07:00
26/09/2019 10:47 1
  •  

NamABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 3,890 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) từ 3,353 tỷ đồng lên hơn 3,890 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc NamABank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3,353 tỷ đồng lên hơn 3,890 tỷ đồng.

NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị NAB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của NHNN tại công văn số 1928/NHNN-TTGSNH ngày 21/03/2019 về việc chia cổ tức năm 2018 của NAB. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NamABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản nêu rõ, NamABank và cổ đông của NamABank chịu trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, chia cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, của NHNN và của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam.

Vốn điều lệ của NamABank tại thời điểm 31/12/2018 là 3,353 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT NamABank đã xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 16%, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động...

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang