NAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2019 17:270
  •  

NAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAP của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, số 10. đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 27/09/2019). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang