NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đăng ký bán 8,000 CP

09/09/2019 10:020
  •  

NPS: Trần Công Danh - Thành viên BKS - đăng ký bán 8,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Công Danh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NPS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,000 CP (tỷ lệ 0.37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang