NSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

20-09-2019 16:33:00+07:00
20/09/2019 16:33 0
  •  

NSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190920_20190920-NSI-Bien ban va Nghi quyet ĐHĐCĐ bat thuong 2019.pdf
20190920_20190920-NSI-CBTT BB&NQHĐCĐ bat thuong va thay doi dieu le cong ty.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang