OGC sẽ thoái vốn tại một loạt công ty

18-09-2019 10:42:04+07:00
18/09/2019 10:42 0
  •  

OGC sẽ thoái vốn tại một loạt công ty

HĐQT của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa có Nghị quyết thông qua thoái vốn tại một số công ty và lên phương án xử lý công nợ tại một số Công ty.

Theo Nghị quyết, HĐQT của OGC đã thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Fafim Việt Nam; CTCP BOT Hà Nội - Bắc Giang; CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (UPCoM: PVR).

Được biết, Fafim Việt Nam là công ty con của OGC (tỷ lệ lợi ích chiếm 51%), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chiếu phim.

Tại thời điểm 30/06/2019, OGC có ghi nhận khoản đầu tư tài chính hơn 50 tỷ đồng cổ phiếu của PVR (giá trị này được xác định trên cơ sở giá bình quân của cp PVR trên sàn UPCoM tại ngày 30/06/2019).

Còn khoản đầu tư vào BOT Hà Nội - Bắc Giang được Công ty ghi nhận giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn chủ sở hữu gần 127 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ 21%) tại ngày cuối quý 2/2019.

Các khoản đầu tư mà OGC muốn thoái vốn. Nguồn: BCTC bán niên 2019 của OGC

Đồng thời, Công ty cũng lên phương án xử lý công nợ liên quan đến CTCP Đầu tư PVR Hà Nội; CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà; CTCP Đầu tư CIC.

Riêng khoản công nợ liên quan đến Đầu tư và Xây dựng Sông Đà, OGC ghi nhận khoản đã trả trước cho Công ty này gần 182 tỷ đồng ở 2 dự án Khách sạn StarCity Nha Trang, StarCity Westlake Hà Nội, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn ở Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 40 tỷ đồng và khoản cho vay khác gần 673 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, OGC ghi nhận doanh thu thuần ở mức hơn 422 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ; Công ty lỗ ròng 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, OGC ghi nhận lỗ hơn 12 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
20190917_20190917 - OGC - NQ HDQT So 8 Ve Thoai Von Tai Cac Don Vi Thanh Vien.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang