PCG: CTCP Đầu tư Việt Tú - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3,781,100 CP

10-09-2019 16:23:00+07:00
10/09/2019 16:23 0
  •  

PCG: CTCP Đầu tư Việt Tú - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 3,781,100 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Việt Tú
- Mã chứng khoán: PCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,791,600 CP (tỷ lệ 9.49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Tú
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,247,700 CP (tỷ lệ 11.91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,781,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang