PCG: Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 114,700 CP

12-09-2019 16:49:00+07:00
12/09/2019 16:49 0
  •  

PCG: Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 114,700 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tú
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: PCG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,247,700 CP (tỷ lệ 11.91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 114,700 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang