PME: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/09/2019 11:000
  •  

PME: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Pymepharco (mã CK: PME) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190926_20190926 - PME - TB DKCC ve lay y kien co dong bang van ban.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang