PVX: Kiểm toán từ chối đưa kết luận đối với BCTC do đâu?

18-09-2019 16:27:38+07:00
18/09/2019 16:27 1
  •  

PVX: Kiểm toán từ chối đưa kết luận đối với BCTC do đâu?

Con số lỗ lũy kế của PVX đã gần chạm đến vốn góp chủ sở hữu. Kiểm toán viên còn từ chối đưa ra kết luận với BCTC bán niên của Công ty do vướng nhiều khúc mắc.

Theo BCTC soát xét vừa được công bố, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) ghi nhận con số lỗ lũy kế tính đến 30/06/2019 đến 3,746 tỷ đồng, gần chạm con số 4,000 tỷ đồng của vốn góp chủ sở hữu.

Trong nửa đầu năm 2019, PVX báo lỗ gần 112 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số lỗ trong 6 tháng đầu năm 2019. Phía PVX cho biết, Công ty cùng các đơn vị đã tích cực thực hiện triệt để công tác tiết giảm chi phí quản lý nhưng hoạt động kinh doanh đều gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2019.

Bên cạnh khó khăn về những con số trong hoạt động kinh doanh, BCTC của PVX lại bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng để làm cơ sở đưa ra kết luận. Theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra nhiều vấn đề vẫn còn nhiều khúc mắc trong BCTC của Công ty.

Trước hết PVX bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, PVX đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn, các khoản nợ ngắn hạn thanh toán tại ngày 30/06/2019 chủ yếu bao gồm số dư gốc vay gần 1,122 tỷ đồng (hơn 1,163 tỷ đồng). Khả năng tiếp tục hoạt động phụ thuộc vào khả năng thu hồi công nợ, tái cấu trúc các khoản đầu tư, hoàn thành và quyết toán các công trình đang dở dang để thu hồi tiền, các hỗ trợ tài chính từ các cổ đông và các chủ nợ.

Mặt khác, PVX cho CTCP Khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh với số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản phải thu này hơn 124 tỷ đồng nhưng không có bằng chứng liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu về cho vay này.

PVC-Land, Công ty con của PVX có nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 264 tỷ đồng và lỗ lũy kế hơn 232 tỷ đồng và cũng bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Liên quan đến khoản mục hàng tồn kho, lỗ lũy kế của PVX, đơn vị kiểm toán không có cơ sở xác định vì không thể thu nhập được các bằng chứng thích hợp về diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư và diện tích tầng hầm sở hữu riêng của chủ đầu tư ở dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú.

Với khoản mục giá trị thuần có thể thực hiện được của các chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá gốc lần lượt gần 250 tỷ đồng và 26 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán không thu thập được bằng chứng. Hiện, PVX đang làm việc với cơ quan có thẩm quyền để xem xét điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 để nghiệm thu, quyết toán chi phí của PVX tại dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

PVX có khoản vốn góp vào đơn vị khác đang được phản ánh với tổng giá trị ghi sổ và tổng giá trị dự phòng cho các khoản đầu tư này lần lượt gần 50 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, các khoản này chưa được đánh giá được hết sự suy giảm giá trị của các khoản đầu tư trên.

Ngoài ra, khoản đóng góp vào dự án “Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc tại Hà Nội” (dự án Dolphin Plaza) hơn 37 tỷ đồng cũng không đánh giá được việc trích lập dự phòng vì dự án Dolphin Plaza chưa bán được hết các căn hộ và chưa được quyết toán để phân chia kết quả đầu tư.

Liên quan đến việc bảo lãnh khoản vay cho công ty con, từ năm 2016, PVX đã hoàn nhập dự phòng nghĩa vụ nợ liên quan đến thư bảo lãnh cho CTCP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) vay OceanBank 99.9 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa giải tỏa xong nghĩa vụ bảo lãnh.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang