QTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/09/2019 17:110
  •  

QTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/11/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận Tải Quảng Nam vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tài chính – Kế toán của tổ chức phát hành, bắt đầu từ ngày 05/11/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang