SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại SGDCK Singapore

03-09-2019 13:16:20+07:00
03/09/2019 13:16 1
  •  

SHB dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại SGDCK Singapore

Vừa qua, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Cụ thể, SHB dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 (trái phiếu vốn cấp 2 được mua sau 5 năm 1 ngày, không có đảm bảo và không kèm chứng quyền, không chuyển đổi) và 200 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp (trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền).

Đây là trái phiếu dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, được phát hành và thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) với mệnh giá 1,000 USD hoặc bội số của 1,000 USD hoặc mệnh giá khác phù hợp với quy tắc và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết.

Giá chào bán dự kiến khoảng 100% mệnh giá. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến là kỳ hạn 3-5 năm với trái phiếu quốc tế cao cấp và 10 năm đối với trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2.

Số lượng trái phiếu phát hành tùy thị trường từng thời điểm với lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả 2. Lãi suất cụ thể được xác định theo phương pháp dựng sổ trên sơ sở nhu cầu của nhà đầu tư. SHB quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với quy định của NHNN và tùy điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành, lãi suất tham chiếu dựa trên lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm.

Về phương thức thanh toán, gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn hoặc theo kế hoạch thống nhất với nhà đầu tư và lãi trái phiếu được thanh toán theo định kỳ, trừ trường hợp các nhà đầu tư hoặc thị trường yêu cầu.

Nguồn trả nợ gốc từ gốc đến hạn của các phương án cấp tín dụng, nguồn trả nợ lãi từ lãi thu được định kỳ của các phương án cấp tín dụng.

SHB dự kiến phát hành trái phiếu trong quý 4/2019 và năm 2020, tùy thuộc vào tình hình thị trường và nhu cầu của Ngân hàng.

Trái phiếu quốc tế do SHB phát hành dự kiến được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Singapore.

Mục đích SHB khi thực hiện phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài nhằm tạo các giá trị lợi ích cho Ngân hàng, từ đó gia tăng lợi ích cho các cổ đông của SHB. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu quốc tế cũng giúp SHB đa dạng kênh huy động vốn, hạn chế việc phụ thuộc vào nguồn huy động ngoại tệ, tạo thêm nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II và các chuẩn mực trài chính quốc tế.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang