SJS dời ngày trả cổ tức năm 2016 và 2017 tới tận cuối năm 2020

20-09-2019 10:17:21+07:00
20/09/2019 10:17 1
  •  

SJS dời ngày trả cổ tức năm 2016 và 2017 tới tận cuối năm 2020 

HĐQT của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền mặt.

Theo đó, đối với cổ tức năm 2016, Công ty dự kiến thanh toán vào ngày 31/12/2020 thay vì ngày 30/09/2019 thông báo trước đó.

Còn cổ tức năm 2017, Công ty cũng dự kiến chi trả vào ngày 31/12/2020 thay vì chi trả thành hai đợt vào ngày 30/09/2019 và 31/12/2019 như thông báo trước đó.

Cổ tức năm 2016 được SJS chốt trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá. Cổ tức năm 2017 được chốt chia thành 2 đợt trả bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10% mệnh giá.

Việc Công ty này dời lịch trả cổ tức đã diễn ra khá nhiều lần trước đó. Trước đó, Công ty đã từng dời lịch chi trả cổ tức năm 2016 tổng cộng 4 lần. Từ ngày thanh toán ban đầu là 25/01/2018, Công ty đã dời cổ tức năm 2016 tới tận 30/09/2019. Lý do mà Công ty đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Chính vì nhiều lần dời ngày trả cổ tức, SJS đã từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Minh (HOSE) gửi văn bản nhắc nhở nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang