TRS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 121,506 cổ phiếu

23-09-2019 16:38:00+07:00
23/09/2019 16:38 0
  •  

TRS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 121,506 cổ phiếu

Tài liệu đính kèm:
1.TRS_2019.9.23_ca6e48b_1135tb_20190923_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang