TXM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

19-09-2019 16:36:00+07:00
19/09/2019 16:36 0
  •  

TXM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)
- Mã chứng khoán: TXM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,051,200 CP (tỷ lệ 15.02%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 69,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,120,400 CP (tỷ lệ 16.01%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tái cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/09/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang