VCB: HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

11-09-2019 14:44:00+07:00
11/09/2019 14:44 0
  •  

VCB: HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190911_20190911 - VCB - HDQT thong qua GD voi ben lien quan.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang