VCS dự kiến chia thưởng 3.2 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

10-09-2019 11:40:02+07:00
10/09/2019 11:40 0
  •  

VCS dự kiến chia thưởng 3.2 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 05/09 của CTCP Vicostone (HNX: VCS), Công ty sẽ chia cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Hiện tại, VCS đang có 3.2 triệu cổ phiếu quỹ, theo đó Công ty dự kiến phát hành toàn bộ số cổ phiếu này để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2.04:100 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 2.04 cổ phiếu thưởng). Nguồn vốn sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tính đến hiện tại, VCS đã chốt quyền trả cổ tức cho cổ đông 2 đợt vào tháng 6 và tháng 8 năm 2019, tổng tỷ lệ của 2 đợt này là 40%, ước tính VCS đã chi ra hơn 627 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, VCS ghi nhận doanh thu thuần hơn 2,526 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 670 tỷ đồng, tăng 29%. So với kế hoạch kinh doanh đề ra, Công ty thực hiện gần 50% cả doanh thu và lợi nhuận.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang