VLA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Trọng Khang

06-09-2019 17:20:00+07:00
06/09/2019 17:20 0
  •  

VLA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Trọng Khang

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Trọng Khang
- Mã chứng khoán: VLA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 269,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 269,800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.98%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang