VLA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Tiến

06-09-2019 17:21:00+07:00
06/09/2019 17:21 0
  •  

VLA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thành Tiến

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Tiến
- Mã chứng khoán: VLA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 42,800 CP (tỷ lệ 3.96%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 55,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 98,100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.08%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/08/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang