×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD

11/09/2019 17:130

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD

 F&N Dairy Investments PTE.LTD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190911_20190911 - VNM - KQGD cp co dong noi bo.pdf

HOSE

Về đầu trang