logo

9 tháng, TTN thực hiện 87% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019

22-10-2019 10:18:55+07:00
22/10/2019 10:18 2
  •  

9 tháng, TTN thực hiện 87% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019

CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (UPCoM: TTN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thuần đi ngang nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng đột biến.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của TTN
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của TTN

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần của TTN đạt 58 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty lại tăng mạnh 127% so với cùng kỳ, đạt hơn 12 tỷ đồng. TTN cũng đã giải trình về khoảng chênh lệch này.

Trong quý 3/2019, Công ty đã phân chia doanh thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 5,861 thuê bao FTTH cho đối tác là 2.98 tỷ đồng đã làm LNST giảm tương đương 2.38 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty còn ghi nhận khoản cổ tức được chia từ khoản đầu tư mã Cổ phiếu TDC với số tiền 2.88 tỷ đồng, đồng thời cũng ghi nhận doanh thu tài chính 2.21 tỷ đồng từ việc bán 2.5 triệu cổ phiếu TDC đã làm lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng tương đương 4.88 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý 3/2019 TTN đã hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 5.06 tỷ đồng trong khi quý 3/2018 hoàn nhập 392 triệu đồng đã làm lợi nhuận sau thuế tăng thêm 4.05 tỷ đồng.

Doanh thu của TTN đến từ 3 mảng bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng.

Nguồn: BCTC TTN

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TTN mang về 123 tỷ đồng doanh thu thuần và 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% và tăng 109% so với cùng kỳ, lần lượt thực hiện 37% và 87% kế hoạch năm.

Cuối quý 3/2019, tổng tài sản của TTN đạt 439 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả đạt 130 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản.

Tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty gấp 15 lần thời điểm đầu năm, đạt 45 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng của TTN.

Như Xuân 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang