ABS: Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

15/10/2019 17:140
  •  

ABS: Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191015_20191015-ABS-CBTT thay đổi người đưuọc ủy quyền CBTT.pdf
20191015_20191015-ABS-Giấy ủy quyền CBTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang