APEC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với người có liên quan

25/10/2019 11:120
  •  

APEC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với người có liên quan

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với người có liên quan như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191025_20191025-APEC-CBTT nghi quyet cua HĐQT thông qua hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gd mua bán trai phiếu.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang