Bac A Bank: Nhờ đâu lãi trước thuế 9 tháng tăng 11%?

28-10-2019 09:07:00+07:00
28/10/2019 09:07 0
  •  

Bac A Bank: Nhờ đâu lãi trước thuế 9 tháng tăng 11%?

Với việc giảm 39% trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nên dù có nhiều hoạt động có lãi sụt giảm mạnh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, UPCoM: BAB) vẫn ghi nhận lãi trước thuế và sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 646 tỷ đồng và gần 519 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 10% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.72%.

Lãi thuần dịch vụ dường như là điểm sáng duy nhất trong hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của Bac A Bank khi tăng cao 78% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 65 tỷ đồng và thu nhập lãi thuần tăng 17%, đạt hơn 1,430 tỷ đồng.

Còn lại các chỉ tiêu khác đều tụt dốc. Trong đó, Bac A Bank không thu được gì từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong khi cùng kỳ lãi gần 5 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 68%, còn hơn 3 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh nhất là 95% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 4 tỷ đồng.

Hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng đều giảm đáng kể là 29% và 69% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt còn hơn 57 tỷ đồng và gần 8 tỷ đồng.

Thu nhập phần lớn sụt giảm, trong khi chi phí hoạt động chiếm gần 780 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018 đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 4%, đạt gần 788 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ giảm 39% dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn trích lập hơn 142 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế trong 9 tháng đầu năm của Bac A Bank tăng lần lượt 11% và 10%, đạt hơn 646 tỷ đồng và gần 519 tỷ đồng. Với kết quả này, Bac A Bank đã thực hiện được 70% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế.

Xét riêng quý 3/2019, Bac A Bank ghi nhận lãi thuần từ dịch vụ tăng 65%, đạt hơn 11 tỷ đồng và thu nhập lãi thuần tăng 49% so với quý 3/2018, đạt hơn 487 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động khác có lãi thuần cao gấp 13 lần cùng kỳ, đạt gần 40 tỷ đồng. Còn lại các hoạt động khác đều có kết quả đi lùi.

Tuy vậy, lãi ròng trong quý 3 của Bac A Bank vẫn tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 169 tỷ đồng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 13%, chiếm hơn 28 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của Bac A Bank đạt gần 100,179 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm chủ yếu là nhờ cho vay khách hàng tăng 9%, đạt gần 69,831 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phải thu tăng 37%, đạt hơn 3,970 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng tăng 8% so với hồi đầu năm, chiếm gần 641 tỷ đồng.

Số dư trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành mà Ngân hàng nắm giữ giảm nhẹ 3% về còn hơn 473 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Bac A Bank tăng 28% trích lập cho khoản dự phòng giảm giá trái phiếu VAMC phát hành, ở mức gần 373 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, Bac A Bank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 75,680 tỷ đồng, tăng 4%, cùng với phát hành giấy tờ có giá cao gấp 3 lần so với hồi đầu năm, đạt hơn 4,185 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 28% so với đầu năm, xuống còn 9,648 tỷ đồng.

Mặc dù nợ xấu của Bac A Bank trong 9 tháng đầu năm 2019 tăng 3% so với thời điểm cuối năm 2018, trong đó, nợ nghi ngờ cao gấp 2 lần đầu kỳ nhưng cho vay khách hàng tăng 9%, cao hơn mức tăng của nợ xấu. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 0.76% xuống còn 0.72%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang