Becamex IDC sang tay 6 triệu cp Bảo hiểm Hùng Vương cho 5 cá nhân

11-10-2019 14:35:01+07:00
11/10/2019 14:35 2
  •  

Becamex IDC sang tay 6 triệu cp Bảo hiểm Hùng Vương cho 5 cá nhân

Ngày 08/10/2019, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu tổng cộng 6 triệu cổ phần của CTCP Bảo hiểm Hùng Vương (HVB) từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, UPCoM: BCM) sang cho 5 cá nhân.

Theo đó 5 cá nhân mỗi người nhận 1.2 triệu cổ phần HVB.

Nguồn: VSD

Tổng số cổ phần được BCM chuyển nhượng chiếm 20% vốn điều lệ của HVB. Và đây cũng là toàn bộ số cổ phần tại HVB mà BCM sở hữu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm của BCM, Công ty đầu tư vào HVB theo giá gốc là 60 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ. Khoản đầu tư này đã được đánh giá lại theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa BCM là 61.2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2019, tổng giá trị khoản đầu tư tại HVB của BCM đạt hơn 63 tỷ đồng, với lợi nhuận phát sinh là 1.84 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang