BIDV thu ròng gần 2,996 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vào nguồn vốn hoạt động

01-10-2019 14:25:55+07:00
01/10/2019 14:25 1
  •  

BIDV thu ròng gần 2,996 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vào nguồn vốn hoạt động

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã phân phối 249,932 trái phiếu năm 2026 và 50,000 trái phiếu năm 2029 cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Trong tổng số 300,000 trái phiếu đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, BIDV đã phân phối được 299,932 trái phiếu, bao gồm 249,932 trái phiếu kỳ hạn 7 năm đáo hạn năm 2026 và 50,000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2029, chiếm 99.98% tổng số trái phiếu được phép chào bán. Còn lại là 68 trái phiếu năm 2026 chưa phân phối.

Tổng số tiền thu ròng gần 2,996 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ được BIDV sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay đồng Việt Nam trong năm 2019 đối với các dự án trung và dài hạn của BIDV.

Cả hai loại trái phiếu mà BIDV phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành, giá bán bằng 100% mệnh giá là 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, áp cho kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV).

Nguồn: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019 của BIDV

Sau đợt chào bán trái phiếu này, tại cuối ngày 25/09/2019, BIDV ghi nhận tổng nợ tăng lên hơn 1.11 triệu tỷ đồng. Trong đó có gần 24,910 tỷ đồng nợ từ trái phiếu. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần của BIDV cũng tăng từ 32.16% lên 32.58%.

Bên cạnh đó, người nước ngoài đang nắm giữ 46.5 tỷ đồng trái phiếu do BIDV phát hành, chiếm 0.187% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Theo BIDV, nguồn vốn huy động của BIDV đến từ các nguồn bao gồm: Tiền gửi và vay từ NHNN và Bộ Tài Chính, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, tiền gửi của khách hàng, và phát hành giấy tờ có giá, phát hành trái phiếu tăng vốn.

Tại thời điểm 30/06/2019, tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nguồn vốn huy động của BIDV với 81.84%, phát hành giấy tờ có giá, trái phiếu tăng vốn chỉ chiếm 3.78%.

Về hoạt động tín dụng, BIDV có mức tăng trưởng tín dụng bình quân năm trong giai đoạn 2016-2018 là 16.9%. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng của BIDV đạt mức 7.7%.

Trong giai đoạn từ 2017 đến nửa đầu năm 2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước tại BIDV giảm dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Cuối năm 2017, dư nợ cho vay doanh nghiệp là 37,072 tỷ đồng, đến cuối tháng 6/2019, con số này đã giảm xuống còn 26,544 tỷ đồng, tương ứng tỷ trọng cho vay giảm từ 4.28% xuống 2.49%.

Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân có xu hướng tăng dần. Từ dư nợ 269,328 tỷ đồng (chiếm 31.07% tổng dư nợ) cuối năm 2017, đến cuối tháng 6/2019 tăng lên 335,962 tỷ đồng, chiếm 33.42% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu của BIDV trong giai đoạn 2017-2018 đều ở mức dưới 3% và tại thời điểm 30/06/2019, tỷ lệ nợ xấu của BIDV là 1.98%.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang