Biên lãi gộp giảm, Thép Tiến Lên báo lỗ quý 3/2019

30-10-2019 16:15:11+07:00
30/10/2019 16:15 0
  •  

Biên lãi gộp giảm, Thép Tiến Lên báo lỗ quý 3/2019

Quý 3/2019, CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) ghi nhận doanh thu thuần gần 1,254 tỷ đồng và lỗ ròng gần 9 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong quý thu hẹp về mức 2.6%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của TLH
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: TLH

Quý 3/2019, TLH ghi nhận tổng doanh thu gần 1,254 tỷ đồng, giảm gần 18% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm 824 tỷ đồng, doanh thu bán thành phẩm chiếm gần 421 tỷ đồng, còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp của Công ty thu hẹp hơn 63% so cùng kỳ, về mức gần 33 tỷ đồng. Đáng chú ý, biên lãi gộp ghi nhận sụt giảm từ mức 5.8% trong cùng kỳ năm trước về mức 2.6% trong quý 3 năm nay.

Tuy đã tiết giảm các khoản chi phí hoạt động, nhưng doanh nghiệp này vẫn không thoát cảnh thua lỗ quý đầu tiên trong năm 2019. Cụ thể, TLH lỗ ròng gần 9 tỷ đồng; trong khi quý 3 năm trước Công ty lãi ròng hơn 31 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TLH đạt doanh thu thuần hơn 3,810 tỷ đồng, giảm gần 17% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính lũy kế giảm mạnh 78% về mức 8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên thành hơn 66 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi ròng lũy kế hơn 29 tỷ đồng, giảm 83% so với kết quả cùng kỳ. Như vậy, TLH đã thực hiện gần 81% kế hoạch doanh thu và hơn 30% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tài sản ngắn hạn của TLH chủ yếu nằm ở hàng tồn kho. Đến cuối tháng 9, giá trị hàng tồn kho ghi nhận hơn 1,912 tỷ đồng, tăng gần 26% so với hồi đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu giảm gần 18% về mức 483 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang