logo

Các ngân hàng đã phát hành hơn 14,000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

09-10-2019 09:50:47+07:00
09/10/2019 09:50 0
  •  

Các ngân hàng đã phát hành hơn 14,000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

Trong tháng 9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận giá trị đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 32,832 tỷ đồng. Thực tế, có 28 doanh nghiệp phát hành với tổng giá trị phát hành gần 19,417 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, có 151 doanh nghiệp đã phát hành thành công với tổng giá trị trái phiếu gần 179,085 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành với kỳ hạn 3 năm chiếm tỷ trọng gần 70% tổng giá trị phát hành, tương ứng với mức lãi suất phát hành bình quân 7.14%/năm. Đa số các ngân hàng cũng lựa chọn kỳ hạn 3 năm.

Tổng hợp số liệu tháng 9/2019
Nguồn: HNX

Về quy mô phát hành, ngân hàng tiếp tục là nhóm có giá trị phát hành lớn nhất với hơn 14,131 tỷ đồng tương đương tỷ trọng gần 73% trong tổng giá trị phát hành. Xếp sau là nhóm doanh nghiệp khác, công ty chứng khoán và bất động sản.

Tổng hợp số liệu tháng 9/2019
Nguồn: HNX

Đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu trong tháng 9 là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ( HOSE: TCB)  với 5,000 tỷ đồng. Xếp ngay sau là Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) với 2,600 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đông Phương (OCB) với 1,700 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) với 1,450 tỷ đồng.

Trong tháng 9, HNX không ghi nhận phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế. Như vậy sau 9 tháng đầu năm 2019, vẫn chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp (Nam Á Bank) phát hành ra thị trường quốc tế với giá trị 300 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang