CHPG1906: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CHPG1906

25-10-2019 08:08:00+07:00
25/10/2019 08:08 0
  •  

CHPG1906: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CHPG1906

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CHPG1906) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191025_20191024 - CHPG1906 - CBTT ngay dkcc chot ds so huu CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang