CHPG1906: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

25-10-2019 17:40:00+07:00
25/10/2019 17:40 0
  •  

CHPG1906: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191025_20191025 - CHPG1906 - QD Huy NY CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang