CHPG1906: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG1906

25-10-2019 17:35:00+07:00
25/10/2019 17:35 0
  •  

CHPG1906: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG1906

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CHPG1906) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191025_20191025 - CHPG1906 - QD Huy NY CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang