DAS: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2019

28/10/2019 15:300
  •  

DAS: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.DAS_2019.10.28_397a5d9_CBTT_vv_ky_hop_dong_KIEM_TOAN_BCTC_nam_2019.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang