DAS: Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

30/10/2019 09:310
  •  

DAS: Ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.DAS_2019.10.30_f584183_24045bn_20191028_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang