DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

08-10-2019 15:19:00+07:00
08/10/2019 15:19 0
  •  

DHT: Hoàng Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Thị Quỳnh Anh
- Mã chứng khoán: DHT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,000 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Văn Tuế
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,173,806 CP (tỷ lệ 5.56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72,000 CP (tỷ lệ 0.34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/10/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang