DNY lỗ đã vượt vốn!

22-10-2019 10:29:41+07:00
22/10/2019 10:29 2
  •  

DNY lỗ đã vượt vốn!

Lỗ lũy kế của CTCP Thép DANA - Ý (HNX: DNY) tính đến 30/09/2019 là gần 279 tỷ đồng, chính thức vượt con số vốn điều lệ thực góp là 270 tỷ đồng. Nếu tình hình này duy trì cho đến kết thúc năm 2019, DNY sẽ buộc phải hủy niêm yết theo quy định.

Theo BCTC quý 3/2019, DNY đạt doanh thu chỉ hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đến 528 tỷ đồng. Hơn nữa, DNY còn bị hàng bán trả lại gần 28 tỷ nên doanh thu thuần chỉ đạt 6.3 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán DNY xấp xỉ 80 tỷ đồng, trong đó gần 33 tỷ dự phòng giảm giá hàng tồn kho và 32 tỷ đồng chi phí trong giai đoạn dừng sản xuất.

Tính đến quý 3/2019 thì DNY đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh được 12 tháng liên quan đến sự cố môi trường. Riêng quý 3/2019, DNY lỗ gần 90 tỷ đồng và là quý lỗ thứ 4 liên tiếp.

Lỗ lũy kế DNY đến cuối quý 3 đã gần 279 tỷ đồng, chính thức vượt con số vốn điều lệ thực góp là 270 tỷ đồng. Nếu tình hình này duy trì cho đến kết thúc năm 2019, DNY sẽ buộc phải hủy niêm yết theo quy định.

Tỷ đồng

Đến 30/09/2019, tài sản ngắn hạn của DNY còn 502 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho chiếm giá trị 584 tỷ đồng (trích lập dự phòng giảm giá 101.5 tỷ).

Trong khi đó, dư nợ vay ngắn và dài hạn của DNY đã xấp xỉ 930 tỷ đồng, tăng khoảng 30 tỷ so với đầu năm và chiếm 72% tổng tài sản của Công ty.Đó là chưa kể, DNY còn đang vay 1 tổ chức là CTCP Đầu tư Thành Lợi gần 46 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu DNY bị đưa vào diện kiểm soát theo quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do Công ty bị ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trên 9 tháng. HNX cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DNY sau khi Công ty có giải trình về việc này.

Phương Châu

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang