Doanh thu 9 tháng sụt giảm, Becamex IDC vẫn báo lãi tăng trưởng nhờ kinh doanh bất động sản

30-10-2019 20:30:00+07:00
30/10/2019 20:30 1
  •  

Doanh thu 9 tháng sụt giảm, Becamex IDC vẫn báo lãi tăng trưởng nhờ kinh doanh bất động sản

Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, UPCoM: BCM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với lãi ròng 9 tháng tăng 26% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của Becamex IDC
ĐVT: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất Becamex IDC

Trong quý 3/2019, mặc dù doanh thu thuần của BCM giảm 33% so với cùng kỳ, đạt 1,391 tỷ đồng; nhưng lợi nhuận sau thuế (LNST) của Tổng công ty lại tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 526 tỷ đồng. Có được điều này là do “lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 9.73% (chủ yếu tăng lợi nhuận kinh doanh bất động sản) so với quý 3/2018, đồng thời lợi nhuận trong công ty liên kết tăng 33.66% dẫn đến kết quả LNST tăng” - Tổng công ty cho hay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCM mang về 4,774 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt 1,748 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và thực hiện 98% kế hoạch cả năm. Lãi ròng của Tổng công ty đạt 1,674 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Đến cuối quý 3, tổng tài sản của BCM đạt 44,385 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 29,749 tỷ đồng, giảm 3%; tài sản dài hạn đạt 14,636 tỷ đồng, suýt soát với thời điểm đầu năm.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất tài sản ngắn hạn, lên tới 23,382 tỷ đồng (chiếm 79%).

Nguồn: BCTC hợp nhất BCM

(*) Chi phí xây dựng dở dang của các dự án bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, các chi phí phải trả để có được quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các chi phí khác có liên quan đến dự án.

Nợ phải trả của BCM đạt 29,964 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là vay và nợ thuê tài chính đạt 17,502 tỷ đồng, tương ứng chiếm 58% tổng nợ phải trả.

Ngày 30/09/2019, vốn góp chủ sở hữu của BCM đạt 10,350 tỷ đồng, tăng 224 tỷ đồng do Tổng công ty phát hành 22.4 triệu cổ phiếu ESOP.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang