Doanh thu đi xuống, Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op báo lãi quý 3 sụt giảm 25%

28/10/2019 10:550
  •  

Doanh thu đi xuống, Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op báo lãi quý 3 sụt giảm 25%

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID, UPCoM: SID) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thu thuần gần 17 tỷ đồng và lãi ròng hơn 17 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 52% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của SID
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của SID

Kết thúc quý SID ghi nhận doanh thu gần 17 tỷ đồng, giảm gần 52% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu cho thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ chiếm hơn 13 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm gần 2.6 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng và doanh thu khác. Công ty thu được gần 9 tỷ đồng lãi gộp, giảm hơn 43% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý 3 thể hiện số tiền gần 5.6 tỷ đồng, giảm gần 18% so cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng thu hẹp hơn 18% về mức gần 12 tỷ đồng.

Công ty lãi ròng hơn 17 tỷ đồng trong quý 3/2019, giảm 25% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SID có tổng doanh thu gần 76 tỷ đồng, chưa bằng 1/2 cùng kỳ năm trước. Công ty lãi ròng hơn 50 tỷ đồng, giảm gần 28% so cùng kỳ. Như vậy, Công ty này đã vượt gần 74% kế hoạch doanh thu và 216% kế hoạch lợi nhuận (trước thuế) năm 2019.

Cuối tháng 9/2019, SID có tổng tài sản hơn 2,291 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 475 tỷ đồng tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 1,816 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn đang thể hiện hơn 281 tỷ đồng, giảm gần 38% so với hồi đầu năm.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang