Doanh thu sản suất điện giảm, TV1 báo lỗ 36 tỷ đồng sau 9 tháng

29/10/2019 22:140
  •  

Doanh thu sản suất điện giảm, TV1 báo lỗ 36 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với kết quả kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của TV1
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất TV1

Trong quý 3/2019, TV1 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 137 tỷ đồng, giảm 18% cùng kỳ 2018. TV1 cho biết nguyên nhân do doanh thu sản xuất điện giảm so với cùng kỳ năm trước. Chính điều này cũng dẫn đến Công ty báo lỗ 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của TV1 giảm 17% so với cùng kỳ, đạt 361 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm. Lỗ của Công ty lúc này đã lên tới hơn 36 tỷ đồng.

Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) trong kỳ giảm 30% so với cùng kỳ song vẫn lên tới 57 tỷ đồng vượt lãi gộp trong kỳ của Công ty.

Đến cuối quý 3/2019, tổng tài sản của TV1 đạt 1,624 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 1,367 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản.

Trong cơ cấu nợ phải trả của TV1, vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 69%, tương ứng 945 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang