Doanh thu sụt giảm mạnh, HVG báo lỗ hơn 476 tỷ đồng niên độ 2018 - 2019

29-10-2019 11:20:22+07:00
29/10/2019 11:20 1
  •  

Doanh thu sụt giảm mạnh, HVG báo lỗ hơn 476 tỷ đồng niên độ 2018 - 2019

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ 2018 - 2019 với doanh thu thuần gần 3,952 tỷ đồng, giảm hơn 51% so cùng kỳ. Cộng với gánh nặng chi phí, HVG ngậm ngùi báo lỗ ròng hơn 476 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất niên độ 2018-2019 của HVG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 niên độ 2018 - 2019 của HVG

Kết thúc niên độ tài chính 2018 - 2019, HVG đạt tổng doanh thu hơn 3,966 tỷ đồng, giảm gần 52% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu nội địa chiếm gần 2,325 tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu chiếm hơn 1,641 tỷ đồng.

Giá vốn trong năm cũng ghi nhận giảm 52%. Theo đó, Công ty thu về hơn 263 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 36% so cùng kỳ.

Tuy có thu hẹp, song các khoản chi phí vẫn đang thể hiện con số lớn hơn lợi nhuận gộp. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận hơn 264 tỷ đồng, giảm 23%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 469 tỷ đồng, giảm gần 9%.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận chênh lệch giảm hơn 133 tỷ đồng tại khoản mục lợi nhuận khác. Điều này chủ yếu do vào niên độ trước, HVG có khoản thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định số tiền hơn 145 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc niên độ 2018-2019, HVG lỗ ròng hơn 476 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4, doanh nghiệp thủy sản này thu hơn 687 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 59% so cùng kỳ. Giá vốn trong quý gần 724 tỷ đồng. Điều này khiến HVG lỗ gộp hơn 36 tỷ đồng. Công ty ngậm ngùi chấp nhận kết quả lỗ ròng gần 242 tỷ đồng trong quý cuối cùng của niên độ 2018-2019.

Tính tại thời điểm 30/09/2019, HVG có tổng tài sản gần 8,777 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 2% so với hồi đầu niên độ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 6,504 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 2,273 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn đang ghi nhận ở mức hơn 4,349 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu niên độ. Bên cạnh, giá trị hàng tồn kho thể hiện hơn 1,790 tỷ đồng, giảm 6%.

Công ty đang ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 355 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với hồi đầu niên độ. Trong đó tập trung chủ yếu tại công trình kho lạnh (ASI) số tiền gần 141 tỷ đồng, tại công trình trang trại heo giống (GAG) gần 75 tỷ đồng, tại kho lạnh - khu công nghiệp Hiệp Phước (HV) hơn 64 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản nợ phải trả của HVG đang ghi nhận gần 7,214 tỷ đồng, tăng 12% so với hồi đầu niên độ; chủ yếu là nợ ngắn hạn, chiếm gần 7,077 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn thể hiện hơn 3,417 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thể hiện gần 2,932 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu HVG bất ngờ tăng mạnh 38% trong 1 tuần gần đây với khối lượng giao dịch bình quân gần 2.46 triệu đơn vị/phiên. Trong phiên sáng ngày 29/10, giá cổ phiếu này đang đứng ở mức 4,170 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu HVG qua 3 tháng
Đvt: Đồng

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang