Dự án Cần Giờ bị vướng pháp lý, FDC giảm kế hoạch lãi từ 377 tỷ xuống còn 69 tỷ đồng

11/10/2019 11:050
  •  

Dự án Cần Giờ bị vướng pháp lý, FDC giảm kế hoạch lãi từ 377 tỷ xuống còn 69 tỷ đồng

HĐQT CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP. Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE: FDC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty.

Nói về nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh, HĐQT FDC cho biết dự án Cần Giờ dù đã đầy đủ và hoàn thiện về mặt pháp lý, có văn bản thống nhất cho phép FDC tiếp tục triển khai thực hiện dự án từ các Sở ban ngành liên quan, đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM cho phép Công ty tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên ngày 05/09/2019, UBND Thành phố vẫn đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường rà soát lại dự án do chủ trương của Thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại toàn bộ và Thành phố chưa xem xét ký duyệt bất kỳ quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất và kế hoạch kinh doanh riêng của Công ty mẹ năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu dự kiến thu về từ việc tiêu thụ một phần sản phẩm bất động sản của dự án Cần Giờ là hơn 638 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là gần 451 tỷ đồng.

Do vướng mắc về pháp lý, chính quyền Thành phố chậm giải quyết thủ tục nên nhiều khả năng Công ty không thể triển khai dự án kịp tiến độ để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019. Như vậy việc chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 đã được thông qua.

Từ những cơ sở này, FDC sẽ điều chỉnh giảm doanh thu hợp nhất từ gần 966 tỷ đồng xuống còn hơn 349 tỷ đồng, tương đương giảm 617 tỷ đồng và giảm lãi ròng hợp nhất từ gần 377 tỷ đồng xuống còn hơn 69 tỷ đồng, tương đương giảm 307 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra ban đầu nhằm mục đích phù hợp với tình hình triển khai dự án thực tế của Công ty hiện nay.

Nguồn: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của FDC

Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ cũng được điều chỉnh với doanh thu giảm 617 tỷ đồng, còn hơn 96 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm hơn 307 tỷ đồng, còn 76 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của FDC

Hơn nữa, FDC cũng sẽ không chia cổ tức, trong khi kế hoạch ban đầu sẽ trích hơn 193 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Trong nửa đầu năm 2019, nhờ ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về doanh thu hoạt động tài chính, từ việc thanh lý một công ty con là Công ty TNHH Phúc Thịnh Đức với gần 70 tỷ đồng đã giúp cho lãi ròng của FDC đạt gần 63 tỷ đồng, tích cực hơn rất nhiều so với khoản lỗ hơn 600 triệu đồng cùng kỳ năm 2018.

Với doanh thu đạt gần 115 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 63 tỷ đồng, Công ty chỉ mới thực hiện được 12% kế hoạch về doanh thu và 17% kế hoạch lãi ròng đề ra ban đầu.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang