Dược Hậu Giang báo lãi quý 3 thấp nhất trong 4 năm

21/10/2019 14:463
  •  

Dược Hậu Giang báo lãi quý 3 thấp nhất trong 4 năm

CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với doanh thuần hơn 874 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ; lãi ròng gần 118 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của DHG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của DHG

Quý 3/2019, DHG ghi nhận doanh thu thuần hơn 874 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm hơn 729 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa chiếm hơn 144 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác.

Giá vốn cũng ghi nhận tăng gần 13%. Theo đó, Công ty thu được hơn 370 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 3% so cùng kỳ.

Chi phí bán hàng trong kỳ ghi nhận tăng 3%, lên mức 170 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích nhẹ gần 1% lên mức 71 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) gần 136 tỷ đồng, giảm hơn 10% so cùng kỳ. Phía DHG cho biết từ quý 2/2019, Công ty đã thực hiện điều chỉnh 7% quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế (LNST) sang chi phí. Nếu loại trừ yếu tốt này, LNTT quý 3/2019 không giảm so với cùng kỳ.

Mặt khác, kể từ năm 2019, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Chi nhánh nhà máy Dược phẩm HDG tại Hậu Giang là 5% (năm 2018 là 0%). Theo đó, chi phí thuế TNDN tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Do vậy, DHG ghi nhận kết quả lãi ròng gần 118 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với quý 3/2018. Đây cũng là mức thấp nhất mà DHG đạt được trong hơn 4 năm qua.

Sau 9 tháng đầu năm, DHG có doanh thu thuần hơn 2,617 tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Công ty đạt lãi ròng gần 430 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019, giảm gần 5% so với kết quả cùng kỳ. Theo đó, DHG đã thực hiện hơn 66% kế hoạch doanh thu và gần 64% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Tính tại cuối tháng 9, DHG có tổng tài sản hơn 3,927 tỷ đồng, giảm gần 7% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn với giá trị hơn 2,804 tỷ đồng.

Công ty đang ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn gần 503 tỷ đồng, giảm 25% so với hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho đang ở mức 871 tỷ đồng, giảm 2%.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang