Fideco sắp cán đích lợi nhuận cả năm nhờ giảm mạnh kế hoạch kinh doanh

24-10-2019 10:18:04+07:00
24/10/2019 10:18 0
  •  

Fideco sắp cán đích lợi nhuận cả năm nhờ giảm mạnh kế hoạch kinh doanh

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Fideco, HOSE: FDC) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với lãi sau thuế vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng Công ty có lãi sau thuế hơn 64 tỷ đồng, thực hiện được 93% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.

Trong quý, doanh thu tăng đến 148% lên mức 266 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng tăng khá cao đến 164% lên hơn 256 tỷ đồng nên lãi gộp chỉ hơn 10 tỷ đồng, tương ứng với tăng 2% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cùng các chi phí trong quý 3/2019 của FDC đều giảm mạnh, cụ thể doanh thu tài chính giảm 85%, chi phí tài chính giảm 39%, chi phí bán hàng giảm 64%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 56%.

Do vậy, Công ty có lãi ròng hơn 1 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 8 tỷ đồng.

Còn trong 9 tháng, FDC có doanh thu gần 381 tỷ đồng, tăng 29%, giá vốn tăng cao nên kéo theo lãi gộp giảm 16%, đạt gần 26 tỷ đồng. Đáng kể, doanh thu tài chính lũy kế tăng vọt từ 7 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng, do ghi nhận khoản doanh thu từ thanh lý Công ty TNHH Phúc Thịnh Đức trong quý 2/2019.

Theo đó, Công ty có lãi sau thuế hơn 64 tỷ đồng trong 9 tháng, nếu so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh thì thực hiện được 93% lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của FDC
Nguồn: BCTC quý 3/2019 của FDC

Tính đến ngày 30/09/2019, tiền và tương đương tiền của FDC giảm mạnh từ 30 tỷ đồng ở đầu kỳ về 7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn gấp 4 lần so hồi đầu năm.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn giảm đến 46%, chiếm 207 tỷ đồng do không còn ghi nhận dự án chung cư Phúc Thịnh Đức như hồi đầu năm. Công ty còn 2 dự án chính được hạch toán vào chi phí sản xuất dở dang dài hạn, bao gồm khu dân cư Cần Giờ (107 tỷ đồng), khu dân cư Bình Trưng Đông (97 tỷ đồng).

Trước khi công bố BCTC quý 3/2019, FDC đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty. FDC giảm kế hoạch lãi từ 377 tỷ xuống còn 69 tỷ đồng do dự án Cần Giờ bị vướng pháp lý.

Nói về nguyên nhân điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh, HĐQT FDC cho biết dự án Cần Giờ dù đã đầy đủ và hoàn thiện về mặt pháp lý, có văn bản thống nhất cho phép FDC tiếp tục triển khai thực hiện dự án từ các Sở ban ngành liên quan, đồng thời Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM cho phép Công ty tiếp tục thực hiện dự án.

Tuy nhiên ngày 05/09/2019, UBND Thành phố vẫn đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường rà soát lại dự án do chủ trương của Thành phố đối với các dự án đất công được giao đất mà chưa thực hiện dự án thì rà soát lại toàn bộ và Thành phố chưa xem xét ký duyệt bất kỳ quyết định nào để các dự án thuộc nhóm này được tiếp tục triển khai.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang