FMC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

30-10-2019 17:12:00+07:00
30/10/2019 17:12 0
  •  

FMC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191030_20191030 - FMC - CBTT thay doi so luong cp co quyen bieu quyet dang luu hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang