Gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức, có tỷ lệ lên đến 200%

06-10-2019 16:00:00+07:00
06/10/2019 16:00 1
  •  

Gần 20 doanh nghiệp trả cổ tức, có tỷ lệ lên đến 200%

Trong tuần 07-11/10, có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 0.5% đến 200%) và 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ tức “khủng” 200% không ai khác ngoài Bến xe Miền Tây (HNX: WCS). Đợt này sẽ được Công ty thanh toán vào ngày 25/10. WCS đã thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 200%. Như vậy WCS thanh toán cổ tức năm 2018 với tỷ lệ lên đến 400%, đúng theo nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, WCS có doanh thu gần 68 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 34 tỷ đồng. Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước và Công ty cũng đặt kế hoạch 2019 đi ngang với lãi sau thuế chỉ 67 tỷ đồng.

Một vài doanh nghiệp trả cổ tức trong tuần 07-11/10 như BTD, XLV, ACS, KCE, LCG, TL4, TNW,…

SHA, NHA, HTN hay RDP là những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu đều cho năm 2018 trong tuần tới. Dự kiến, SHA sẽ phát hành gần 2.8 triêu cp, RDP phát hành gần 3.4 triệu cp,…

DN chốt quyền trả cổ tức tuần 07-11/10

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang