logo

Giảm chi phí, Thép Nam Kim lãi ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý 3/2019

31-10-2019 14:45:00+07:00
31/10/2019 14:45 0
  •  

Giảm chi phí, Thép Nam Kim lãi ròng hơn 6 tỷ đồng trong quý 3/2019

Quý 3/2019, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) đạt doanh thu thuần hơn 3,068 tỷ đồng, giảm gần 12% so cùng kỳ. Nhờ các khoản chi phí tài chính và bán hàng giảm so với cùng kỳ, Công ty ghi nhận kết lãi ròng hơn 6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của NKG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của NKG

NKG đạt doanh thu thuần hơn 3,068 tỷ đồng trong quý 3/2019, giảm gần 12% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về ở mức gần 101 tỷ đồng, giảm 40%.

Công ty đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí hoạt động trong kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 44% về mức 65 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm hơn 39% về mức gần 47 tỷ đồng.

Theo đó, NKG ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 6.2 tỷ đồng trong quý 3/2019. Trong khi cùng kỳ năm trước, Công ty chỉ lãi ròng hơn 730 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NKG có doanh thu thuần gần 8,976 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ. Ngoại trừ khoản thu nhập khác thể hiện gần 193 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 4.3 tỷ đồng), các chỉ tiêu tài chính trong kỳ đều sụt giảm.

Công ty ghi lãi ròng lũy kế hơn 40 tỷ đồng, giảm gần 83% kế hoạch cùng kỳ năm trước. Như vậy, NKG đã thực hiện hơn 58% kế hoạch doanh thu và gần 14% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Tổng tài sản của NKG sụt giảm gần 6% so với hồi đầu năm, đang ghi nhận hơn 7,667 tỷ đồng (30/09/2019). Giá trị hàng tồn kho thể hiện 2,350 tỷ đồng, giảm 3%; trong đó, thành phẩm chiếm gần 1,195 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang