Giữa lùm xùm "ghế nóng", Eximbank báo lãi 9 tháng đi lùi so cùng kỳ

31-10-2019 13:30:00+07:00
31/10/2019 13:30 2
  •  

Giữa lùm xùm "ghế nóng", Eximbank báo lãi 9 tháng đi lùi so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 1,103 tỷ đồng và hơn 882 tỷ đồng do giảm mạnh chi phí dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ giảm còn 1.71%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của EIB

Trong quý 3, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 của EIB tăng 32%, đạt hơn 483 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận thuần của EIB phụ thuộc nhiều vào các hoạt động phi tín dụng.

Cụ thể, "nồi cơm chính" là thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 5.4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 760 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 4% còn gần 91 tỷ đồng. Trong khi đó, các hoạt động phi tín dụng tăng mạnh như lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 2.3 lần), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.2 lần), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lãi hơn 59 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 20 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ, do đó lãi trước và sau thuế trong quý 3 của EIB tăng 58% và 60%, đạt lần lượt hơn 340 tỷ đồng và gần 272 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của EIB có xu hướng đi lùi. Trong khi thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 5% lên hơn 2,423 tỷ đồng thì thu nhập từ dịch vụ giảm nhẹ 1.3% xuống còn hơn 249 tỷ đồng. 

Các hoạt động phi tín dụng vẫn tiếp tục đem về nguồn thu đáng kể như lãi từ kinh doanh ngoại hối (tăng 56%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận gần 127 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng. Đồng thời lãi thuần từ hoạt động khác tăng 63% lên 190 tỷ đồng do EIB tăng cường công tác thu hồi nợ xấu (EIB giải trình).

Đáng chú ý, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần lũy kế 9 tháng giảm giảm mạnh so với cùng kỳ do trong quý 1/2018, EIB đã bán hết số cổ phiếu đầu tư vào một TCTD, làm tăng thu nhập từ góp vốn, mua cổ phẩn. Do đó, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần kỳ này chỉ ghi nhận gần 4.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là hơn 521 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EIB trong 9 tháng đầu năm giảm gần 18%, chỉ còn gần 1,203 tỷ đồng.

EIB giảm mạnh 69% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng do trong kỳ số dư nợ xấu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lãi trước và sau thuế của EIB giảm 3%, chỉ còn gần 1,103 tỷ đồng và 882 tỷ đồng.

Giữa những lùm xùm xoay quanh vấn đề "ghế nóng", đến nay, EIB vẫn chưa tổ chức được ĐHĐCĐ 2019 và thời gian cụ thể cho lần 3 vẫn chưa được công bố. Như vậy, nếu dựa vào bản dự thảo kế hoạch Ngân hàng đã công bố từ ĐHĐCĐ bất thành lần 1, chỉ sau 9 tháng đầu năm, EIB đã vượt kế hoạch lãi trước thuế 1,077 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của EIB

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của EIB đạt hơn 158,596 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Nguyên do cho vay khách hàng tăng tăng nhẹ 3%, trong khi tài sản có khác giảm đến 13%, các khoản lãi, phí phải thu giảm 6% và dự phòng rủi ro tài sản có tăng đến 37%.

Tiền gửi của khách hàng của EIB tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức hơn 134,467 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Chất lượng nợ vay của EIB tính đến 30/09/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của EIB

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3% so với đầu năm, ghi nhận gần 107,433 tỷ đồng, tuy nhiên nợ xấu giảm 5% xuống còn 1,833 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 5% và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 19% so với đầu năm, nhưng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lại giảm 16%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của EIB giảm xuống còn 1.71% so với mức 1.85% hồi đầu năm.

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang