GVR: Lãi ròng quý 3 hơn 980 tỷ đồng

29/10/2019 15:530
  •  

GVR: Lãi ròng quý 3 hơn 980 tỷ đồng

Quý 3/2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (UPCoM: GVR) ghi nhận doanh thu thuần 5,334 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Công ty lãi ròng 980 tỷ đồng, tăng gần 115% so với kết quả quý 3/2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của GVR
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn; BCTC hợp nhất quý 3/2019 của GVR

GVR ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2019 ở mức 5,334 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần sản xuất và kinh doanh mủ cao su vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 3,114 tỷ đồng; tiếp theo là doanh thu thuần chế biến gỗ chiếm hơn 888 tỷ đồng và doanh thu thuần kinh doanh các sản phẩm từ cao su chiếm hơn 484 tỷ đồng.

Với giá vốn gia tăng chưa tới 2%, Công ty thu được hơn 1,392 tỷ đồng lãi gộp, tăng gần 44% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 147 tỷ đồng, giảm gần 14% so cùng kỳ. Ngược lại chi phí bán hàng tăng gần 2% lên gần 118 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 23% lên mức 391 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận khoản tiền bồi thường tới 434 tỷ đồng trong quý 3, dẫn đến gia tăng bất thường tại khoản lợi nhuận khác, thể hiện hơn 470 tỷ đồng.

Tổng hợp lại, GVR lãi ròng hơn 980 tỷ đồng, tăng gần 115% so với kết quả quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp cao su này có doanh thu thuần hơn 12,948 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Công ty lãi ròng hơn 1,854 tỷ đồng, tăng hơn 57% so cùng kỳ.

Được biết, ban lãnh đạo GVR đặt kế hoạch năm 2019 với doanh thu chỉ tiêu 24,224 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,150 tỷ đồng. Theo đó, GVR đã thực hiện được kế hoạch hơn 53% doanh thu và gần 56% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tại ngày 30/09/2019, GVR có tổng tài sản gần 76,021 tỷ đồng, giảm gần 2% so với hồi đầu năm.

GVR đang ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gần 6,460 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2,852 tỷ đồng, giảm 19%.

Giá trị tài sản của doanh nghiệp cao su này chủ yếu nằm ở tài sản dài hạn, thể hiện hơn 57,905 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm hơn 27,699 tỷ đồng, tăng 9%; chi phí xây dựng dở dang dài hạn đang ở mức 21,400 tỷ đồng, giảm 15% so với hồi đầu năm.

Được biết, ban lãnh đạo GVR đã chủ trương chuyển sàn, dự kiến thực hiện niêm yết trên HOSE trong quý 3/2019. Tuy nhiên đến cuối tháng 10, các công tác thủ tục vẫn chưa được hoàn tất.

Trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu GVR đã tăng gần 59% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân hơn 567,000 đơn vị/phiên. Cổ phiếu này chốt phiên giao dịch ngày 29/10 ở mức giá 14,4000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu GVR qua 1 năm
Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang