Hậu kiểm toán, SBT giảm hơn 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

01-10-2019 13:56:04+07:00
01/10/2019 13:56 3
  •  

Hậu kiểm toán, SBT giảm hơn 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HSX: SBT) vừa công bố BCTC hợp nhất niên độ 2018 - 2019 (niên độ 01/07 - 30/06), đồng thời giải trình chênh lệch về kết quả hoạt động kinh doanh.

Niên độ 2018 - 2019, TTC Sugar đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ 846,733 tấn; doanh thu hợp nhất 11,545 tỷ đồng (tăng trưởng 12% so với năm ngoái); lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng. TTC Sugar đặt mục tiêu năm 2018 - 2019 sẽ đạt thị phần 46% đối với đường từ mía, 32% đường thô, 24% đường trắng.

Đến cuối niên độ, doanh thu thuần của Công ty đạt 10,857 tỷ đồng - thực hiện 94% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế (LNTT) còn cách xa với kế hoạch đề ra, chỉ đạt gần 422 tỷ đồng, thực hiện 62% kế hoạch năm.

Theo cáo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty đạt hơn 259 tỷ đồng. Con số này theo báo cáo tự lập đạt 315.7 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty được điều chỉnh giảm hơn 56 tỷ đồng sau kiểm toán.

Nguồn: SBT

SBT cho hay LNTT giảm 1% và LNST giảm 17.8% so với báo cáo tự lập đến từ việc rà soát lại các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, cũng như mức thuế đang áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Công ty so với trước khi quyết toán đã làm thay đổi khoản thuế phải nộp.

Nguồn: BCTC SBT

Về hoạt động kinh doanh, có thể thấy, doanh thu bán đường chiếm đến 87% cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong khi, chi phí giá vốn đường trong năm tăng 10.6% thì doanh thu thuần của SBT chỉ tăng 5.6% dẫn đến doanh thu không đủ bù chi phí làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm.

Lãi thu được từ thanh lý các khoản đầu tư của SBT gấp hơn 2 lần so với năm trước đẩy doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tăng gần 56% lên hơn 1,110 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC SBT

Trong năm, từ tỷ lệ sở hữu 99.89% CTCP Mía đường Tây Ninh, Công ty đã chuyển nhượng 23 triệu cp của mình cho một bên liên quan, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 21.67%. Bên cạnh đó Công ty cũng có những giao dịch chuyển nhượng khác, cụ thể: Bán hết cổ phần nắm giữ của mình tại CTCP Khoai mì Tây Ninh (29.96%), Công ty TNHH Tapioca Việt Nam (29.96%), CTCP Đầu tư Hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội (47.5%).

Công ty cũng đã có thay đổi đáng kể trong dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Cụ thể, giá trị dự phòng cuối năm chưa bằng 10% so với số tiền dự phòng đầu năm khi Công ty thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư. Tuy vậy, Công ty không giải thích cụ thể khoảng chênh lệch này.

Nguồn: BCTC SBT

Sau khi hình thành mô hình 2 đỉnh hồi đầu năm, giá cổ phiếu SBT quay đầu giảm hơn 26% từ vùng giá 21,000 về 15,500 đồng/cp. Hiện tại giá cổ phiếu đang giao dịch ở vùng kháng cự cũ 17,800 đồng/cp.

Diễn biến giá SBT trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang